(5659) 1968 OA1

tiểu hành tinh


(5659) 1968 OA1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Carlos TorresS. CofréĐài thiên văn Cerro El Roble vận hành bởi Đại học Chile ngày 18 tháng 7 năm 1968.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa