(8510) 1991 PT8

tiểu hành tinh


(8510) 1991 PT8 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henry E. HoltĐài thiên văn PalomarQuận San Diego, California, ngày 5 tháng 8 năm 1991.[1]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi