.antên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho quần đảo Antilles Hà Lan. Nó được quản lý bởi Đại học Antilles Hà Lan.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi