.astên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Nó được quản lý bởi AS Domain Registry.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa