.batên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho Bosna và Hercegovina. Nó được quản lý bởi Trung tâm Thông tin từ xa Đại học.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi