.bitên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho Burundi. Nó được quản lý bởi NIC.BI của Trung tâm Tin học Quốc gia Burundi.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi