.bntên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho Brunei Darussalam. Nó được quản lý bởi Jabatan Telekom Brunei.

.bn
introduced=1994
Năm ra đời {{{introduced}}}
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Hoạt động
Đăng ký BruNet
Bảo trợ Telekom Brunei Berhad
Dùng cho  Brunei
Dùng thực tế Brunei
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web BruNet domain registrations

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi