.botên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho Bolivia. Nó được BolNet quản lý.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi