.bstên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho quần đảo Bahamas. Nó được quản lý bởi the Đại học Bahamas.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa