.cftên miền Internet cấp cao nhất dành cho quốc gia (ccTLD) Cộng hòa Trung Phi, Được quản lý bởi Hiệp hội viễn thông Trung Phi (SOCATEL)

.cf
Năm ra đời 1996
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký Hiệp hội viễn thông Trung Phi (SOCATEL)
Bảo trợ Hiệp hội viễn thông Trung Phi (SOCATEL)
Dùng cho Những trang có liên quan đến Cộng hòa Trung Phi
Dùng thực tế Ít được dùng
Cấu trúc Được đăng ký trực tiếp tên miền cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web SN Internet

Liên kết

sửa

Tham khảo

sửa