.crtên miền Internet cấp cao nhất dành cho quốc gia (ccTLD) của Costa Rica.

.cr
.cr
Năm ra đời 1999
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký NIC-Internet Costa Rica
Bảo trợ Viện Khoa học Quốc gia Costa Rica
Dùng cho Những trang có liên quan đến Costa Rica
Dùng thực tế Thường dùng ở Costa Rica
Giới hạn Có những giới hạn khác nhau tùy thuộc việc sử dụng tên cấp 2
Cấu trúc Được đăng ký tên miễn cấp 3 dưới tên cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web nic.cr

Tên miền cấp 2Sửa đổi

  • ac.cr: Học viện: Đại học
  • co.cr: Thương mại
  • ed.cr: Giáo dục: Đại học, Trung học,...
  • fi.cr: Cơ quan tài chính như ngân hàng
  • go.cr: Chính phủ
  • or.cr: Tổ chức phi chính phủ
  • sa.cr: Cơ quan y tế

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi