.id

tên miền quốc gia cấp cao nhất của Indonesia

.idtên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Indonesia.

.id
Năm ra đời 1993
Loại TLD Tên miền Quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký DEPKOMINFO
Bảo trợ IDNIC-PPAU Mikroelektronika
Dùng cho Những trang có liên quan đến Indonesia
Dùng thực tế Phổ biến ở Indonesia
Cấu trúc Đăng ký tên miền cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web register.net.id

Có những tên miền cấp 2 sau:

  • ac.id — Cơ quan học thuật
  • co.id — Cơ quan thương mại
  • net.id — Công ty thông tin liên lạc/ISP
  • or.id — Tổ chức/Cộng đồng chính thức
  • web.id — Tổ chức/cá nhân không chính thức
  • sch.id — Trường học
  • mil.id — Quân sự
  • go.id — Chính quyền và hệ thống chính quyền

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa