.mxtên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của México.

.mx
Năm ra đời 1989
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký NIC-Mexico
Bảo trợ ITESM
Dùng cho Những trang có liên quan đến México
Dùng thực tế Được dùng phần lớn ở Mexico
Giới hạn Không cho .com.mx; những tên miền con khác có hạn chế
Cấu trúc Đăng ký tên cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp LDRP
Trang web nic.mx

Ý nghĩa của khẩu hiệu trên biểu trưng là: ".mx là một cách mới để gọi Mexico."

Tên miền cấp 2Sửa đổi

Đăng ký tên mienef gồm tên cấp 3 dưới các tên cấp 2 tương đương với một vài tên miền cấp cao nhất:

  • .com.mx – cơ quan thương mại (không giới hạn)
  • .net.mx – nhà cung cấp mạng (phải có chứng nhận)
  • .org.mx – tổ chức phi lợi nhuận (phải có chứng nhận)
  • .edu.mx – tổ chức giáo dục (phải có chứng nhận)
  • .gob.mx – tổ chức chính phủ (Mexico, bang, địa phương)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi