.mztên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Mozambique. Việc đăng ký ở cấp 3 dưới một số tên cấp 2 như co.mz, org.mz, gov.mz and edu.mz.

.mz
Năm ra đời 1992
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký Universidade Eduardo Mondlane
Bảo trợ Universidade Eduardo Mondlane
Dùng cho Những trang có liên quan đến Mozambique
Dùng thực tế Được dùng ở Mozambique
Giới hạn Phải có máy chủ tên hoặc động và có ý muốn sử dụng tên miền một cách có thiện ý
Cấu trúc Đăng ký tên cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu Đơn xin tên miền
Tranh chấp Nhà đăng ký từ chối giải quyết tranh chấp
Trang web

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi