.no

tên miền quốc gia cấp cao nhất của Na Uy

.notên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Na Uy. Việc đăng ký được thực hiện thông qua nhà đăng ký ủy quyền và tên miền quốc tế hóa có thể được đăng ký (xem chi tiết Lưu trữ 2007-03-11 tại Wayback Machine).

.no
UNINETT
Năm ra đời 1987
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký UNINETT Norid
Bảo trợ UNINETT Norid
Dùng cho Những trang có liên quan đến Na Uy
Dùng thực tế Rất phổ biến ở Na Uy; phần lớn các trang thuộc tên miền cấp 2 hơn là cấp 3
Giới hạn Phải là một tổ chức đăng ký ở Na Uy, ngoại trừ .priv.no, cho phép mọi cá nhân đăng ký; các tên miền con cụ thể có các yêu cầu khác nhau; giới hạn một tổ chức đăng ký 20 tên miền cấp 2
Cấu trúc Được đăng ký tên miền cấp 2 và một số tên miền cấp 3 dưới các tên cấp 2
Tài liệu Chính sách tên miền.no
Tranh chấp Quy trình than phiền
Trang web Norid

Việc đăng ký chỉ mở rộng cho các tổ chức đăng ký ở Trung tâm Đăng ký Brønnøysund.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa