.satên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Ả Rập Xê Út. Tên miền loại này có thể đăng ký thông qua phòng Dịch vụ Internet của King Abdulaziz City for Science & Technology.

.sa
.sa
Năm ra đời 1994
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký King Abdulaziz City for Science & Technology (phòng dịch vụ Internet)
Bảo trợ King Abdulaziz City for Science & Technology
Dùng cho Những trang có liên quan đến Ả Rập Xê Út
Dùng thực tế Rất phổ biến ở Ả Rập Xê Út
Giới hạn Phải có mặt ở Ả Rập Xê Út, có đại diện ở địa phương hoặc có thương hiệu đăng ký ở Ả Rập Xê Út; phải trình giấy tờ hợp pháp để chứng minh nhân thân
Cấu trúc Đăng ký tên cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu Quy định
Tranh chấp
Trang web SaudiNIC

Đăng ký dưới những tên miền cấp 3 sau:

  • com.sa: cơ quan thương mại
  • edHoa Kỳa: cơ quan giáo dục
  • sch.sa: trường tiểu học và trung học
  • med.sa: dịch vụ sức khỏe
  • gov.sa: cơ quan chính phủ
  • net.sa: dịch vụ liên quan đến Internet
  • org.sa: tổ chức phi lợi nhuận
  • pub.sa: cơ quan hoặc cá nhân không nằm trong các loại trên, bao gồm tên cá nhân.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi