.zmtên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Zambia.

.zm
ZAMNET
Năm ra đời 1991
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký ZAMNET
Bảo trợ ZAMNET
Dùng cho Những trang có liên quan đến Zambia
Dùng thực tế Có sử dụng ở Zambia
Cấu trúc Đăng ký ở cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web ZAMNET domain registration

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi