0 tháng 1 là tên thay thế của ngày 31 tháng 12 năm trước.

Trong lịch thiên vănSửa đổi

0 tháng 1 được sử dụng để nói tới ngày trước ngày 1 tháng 1 trong một năm thiên văn nhằm tránh nhắc tới năm cũ trước đó. Mặc dù vậy chức năng của nó không khác gì so với ngày 31 tháng 12 của năm trước.

0 tháng 1 cũng xuất hiện trong mốc tham chiếu cho giây thiên văn, "0 tháng 1 năm 1900 vào lúc 12 giờ giờ thiên văn".[1] 0 tháng 1 năm 1900 (vào buổi trưa giờ Greenwich) cũng là mốc tham chiếu được sử dụng bởi Newcomb's Tables of the Sun, sau này trở thành ngày Julius tại Dublin.[2]

Trong phần mềm tin họcSửa đổi

Trong chương trình Microsoft Excel, định dạng ngày năm 1900 có xuất hiện "January 0, 1900" (0 tháng 1 năm 1900).[3]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Leap Seconds”. Time Service Department, Đài thiên văn Hàng hải Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2006.
  2. ^ ASTROCLK Astronomical Clock and Celestial Tracking Program (trang 110)
  3. ^ “XL2000: Early Dates on Office Spreadsheet Component Differ from Excel”. Microsoft. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2007. Trong Microsoft Office Spreadsheet Component, giá trị 0 tương ứng với ngày 30 tháng 12 năm 1899 và giá trị 1 tương ứng với ngày 31 tháng 12 năm 1899.... Trong Excel, 0 tương ứng với 0 tháng 1 năm 1900 và 1 tương ứng với ngày 1 tháng 1 năm 1900.