1009 là một năm trong lịch Gregory, trong âm lịch ứng với một phần năm Giáp TuấtKỷ Dậu.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi