10215 Lavilledemirmont

tiểu hành tinh

10215 Lavilledemirmont (1997 SQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1997 bởi L. SarounováOndrejov. Nó được đặt theo tên của nhà thơ Pháp Jean de La Ville de Mirmont (1864–1914).[1]

Lavilledemirmont
Khám phá
Khám phá bởiL. Sarounová
Nơi khám pháOndrejov
Ngày khám phá20 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định10215
1997 SQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5113791
Viễn điểm quỹ đạo3.4339573
Độ lệch tâm0.1551768
Chu kỳ quỹ đạo1872.0527844
Độ bất thường trung bình29.03146
Độ nghiêng quỹ đạo0.70651
Kinh độ của điểm nút lên59.34444
Acgumen của cận điểm305.44858
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.8

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Dictionary of Minor Planet Têns, Lutz Schmadel, p. 726

Liên kết ngoàiSửa đổi