1028 là một năm trong lịch Grgoria. Theo âm lịch thì tương ứng với năm Đinh MãoMậu Thìn.

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Tham khảo sửa