1028 là một năm trong lịch Grgoria. Theo âm lịch thì tương ứng với năm Đinh MãoMậu Thìn.

Sự kiện

sửa

Mất

sửa

Tham khảo

sửa