10315 Brewster

tiểu hành tinh

10315 Brewster (1990 SC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990 bởi E. F. HelinPalomar.

Brewster
Khám phá
Khám phá bởiE. F. Helin
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá23 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định10315
Đặt tên theo
David Brewster
1990 SC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7155439
Viễn điểm quỹ đạo3.0522007
Độ lệch tâm0.2803541
Chu kỳ quỹ đạo1344.3827153
Độ bất thường trung bình238.70993
Độ nghiêng quỹ đạo21.99773
Kinh độ của điểm nút lên190.25957
Acgumen của cận điểm245.86018
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi