1054 là một năm trong lịch Gregory. Theo âm lịch, thì từ năm này một phần là Quý Tỵ, còn lại là Giáp Ngọ.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện

sửa

Mất

sửa

Tham khảo

sửa