10713 Limorenko

tiểu hành tinh

10713 Limorenko (1982 UZ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. KarachkinaĐài vật lý thiên văn Crimean.

Limorenko
Khám phá
Khám phá bởiL. G. Karachkina
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện22 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định10713
1982 UZ9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2134510
Viễn điểm quỹ đạo3.3535704
Độ lệch tâm0.2047988
Chu kỳ quỹ đạo1696.2418208
Độ bất thường trung bình197.31847
Độ nghiêng quỹ đạo17.30927
Kinh độ của điểm nút lên224.55330
Acgumen của cận điểm143.58100
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi