10875 Veracini

tiểu hành tinh

10875 Veracini (1996 TG28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1996 bởi SpacewatchKitt Peak. Nó được đặt tên cho nhà soạn nhạc Ý Francesco Maria Veracini.[1]

Veracini
Khám phá
Khám phá bởiSpacewatch
Nơi khám pháKitt Peak
Ngày phát hiện7 tháng 10 năm 1996
Tên định danh
10875
Đặt tên theo
Francesco Maria Veracini
1996 TG28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1587091
Viễn điểm quỹ đạo3.3145635
Độ lệch tâm0.2111816
1653.5755540
22.23961
Độ nghiêng quỹ đạo9.84266
167.41114
35.36750
Đặc trưng vật lý
14.5

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008.