11012 Henning

tiểu hành tinh

11012 Henning (1982 JH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Henning
Khám phá
Ngày phát hiện,
Tên chỉ định
Tên chỉ định11012
1982 JH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2594360
Viễn điểm quỹ đạo2.9218778
Độ lệch tâm0.1278521
Chu kỳ quỹ đạo1523.0469366
Độ bất thường trung bình62.28792
Độ nghiêng quỹ đạo3.70029
Kinh độ của điểm nút lên108.74075
Acgumen của cận điểm151.37469
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi