11013 Kullander

tiểu hành tinh

11013 Kullander (1982 QP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1982 bởi C.-I. LagerkvistĐài thiên văn Nam Âu.

Kullander
Khám phá
Khám phá bởiC.-I. Lagerkvist
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày phát hiện16 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định11013
Đặt tên theo
Sven O. Kullander
1982 QP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8811049
Viễn điểm quỹ đạo2.7398463
Độ lệch tâm0.1858365
Chu kỳ quỹ đạo1282.7750815
Độ bất thường trung bình124.24163
Độ nghiêng quỹ đạo3.67124
Kinh độ của điểm nút lên146.92740
Acgumen của cận điểm174.36552
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi