11148 Einhardress

tiểu hành tinh

11148 Einhardress (1997 XO8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1997 bởi ODASCaussols.

Einhardress
Khám phá
Khám phá bởiODAS
Nơi khám pháCaussols
Ngày khám phá7 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định11148
1997 XO8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1564988
Viễn điểm quỹ đạo2.7362366
Độ lệch tâm0.1184895
Chu kỳ quỹ đạo1397.5939798
Độ bất thường trung bình210.06415
Độ nghiêng quỹ đạo3.87663
Kinh độ của điểm nút lên97.52107
Acgumen của cận điểm81.09309
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi