11289 Frescobaldi

tiểu hành tinh

11289 Frescobaldi (1991 PA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

Frescobaldi
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá2 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định11289
Đặt tên theo
Girolamo Frescobaldi
1991 PA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6313743
Viễn điểm quỹ đạo3.5640197
Độ lệch tâm0.1505385
Chu kỳ quỹ đạo1991.3923173
Độ bất thường trung bình261.64433
Độ nghiêng quỹ đạo2.83769
Kinh độ của điểm nút lên97.07430
Acgumen của cận điểm349.33125
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi