Năm 113 là năm trước năm 114, sau năm 112.

Thế kỷ: Thế kỷ 1 · Thế kỷ 2 · Thế kỷ 3
Thập niên: 80 90 100 110 120 130 140
Năm: 110 111 112 113 114 115 116

Sự kiện sửa

Người sinh sửa

Người mất sửa

Tham khảo sửa