Năm 113 là năm trước năm 114, sau năm 112.

Thế kỷ: Thế kỷ 1 · Thế kỷ 2 · Thế kỷ 3
Thập niên: 80|80 90|90 100|100 110|110 120|120 130|130 140|140
Năm: 110 111 112 113 114 115 116

Sự kiệnSửa đổi

Người sinhSửa đổi

Người mấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi