11350 Teresa

tiểu hành tinh

11350 Teresa (1997 QN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Teresa
Tên chỉ định
Tên chỉ định11350
1997 QN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6264844
Viễn điểm quỹ đạo3.2339966
Độ lệch tâm0.1036625
Chu kỳ quỹ đạo1832.1174774
Độ bất thường trung bình3.07828
Độ nghiêng quỹ đạo2.48718
Kinh độ của điểm nút lên164.46680
Acgumen của cận điểm238.42428
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi