113 (số)

số tự nhiên
Xin xem các mục từ cùng tên tại 113 (định hướng)

113 (một trăm mười ba) là một số tự nhiên ngay sau 112 và ngay trước 114.

113
Số đếm113
một trăm mười ba
Số thứ tựthứ một trăm mười ba
Bình phương12769 (số)
Lập phương1442897 (số)
Tính chất
Phân tích nhân tửsố nguyên tố
Chia hết cho1, 113
Biểu diễn
Nhị phân11100012
Tam phân110123
Tứ phân13014
Ngũ phân4235
Lục phân3056
Bát phân1618
Thập nhị phân9512
Thập lục phân7116
Nhị thập phân5D20
Cơ số 363536
Lục thập phân1R60
Số La MãCXIII
112 113 114

Sử dụngSửa đổi

  • 113 là số điện thoại nóng của công an Việt Nam.

Tham khảoSửa đổi