11473 Barbaresco

tiểu hành tinh

11473 Barbaresco (1982 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1982 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

Barbaresco
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám phátrạm Anderson Mesa of the Lowell Observatory
Ngày phát hiện22 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định11473
1982 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9928439
Viễn điểm quỹ đạo3.2692521
Độ lệch tâm0.2425665
Chu kỳ quỹ đạo1558.8043347
Độ bất thường trung bình12.15433
Độ nghiêng quỹ đạo9.88059
Kinh độ của điểm nút lên348.42762
Acgumen của cận điểm352.98904
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi