11781 Alexroberts

tiểu hành tinh

11781 Alexroberts (1966 PL) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Alexroberts
Khám phá
Ngày phát hiện,
Tên định danh
11781
Đặt tên theo
Alexander William Roberts
1966 PL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0673259
Viễn điểm quỹ đạo2.6516929
Độ lệch tâm0.1238323
1323.8262993
206.80645
Độ nghiêng quỹ đạo7.31605
123.41619
168.37218
Đặc trưng vật lý
14.1

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa