11792 Sidorovsky

tiểu hành tinh

11792 Sidorovsky (1978 SX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi L. V. ZhuravlevaĐài vật lý thiên văn Crimean.

Sidorovsky
Khám phá
Khám phá bởiL. V. Zhuravleva
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
11792
1978 SX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8559628
Viễn điểm quỹ đạo3.3790478
Độ lệch tâm0.2909421
1546.7844285
325.70542
Độ nghiêng quỹ đạo4.54829
341.49460
83.24748
Đặc trưng vật lý
14.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi