11824 Alpaidze

tiểu hành tinh

11824 Alpaidze (1982 SO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982, bởi L. I. ChernykhĐài vật lý thiên văn Crimean. Its name honors Galaktion Alpaidze, a Soviet military leader và chief of the Plesetsk rocket proving ground.

Alpaidze
Khám phá
Khám phá bởiL. I. Chernykh
Nơi khám pháĐài vật lý thiên văn Crimean
Ngày phát hiện16 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định11824
1982 SO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8352445
Viễn điểm quỹ đạo3.4410779
Độ lệch tâm0.3043471
Chu kỳ quỹ đạo1565.1300843
Độ bất thường trung bình356.98193
Độ nghiêng quỹ đạo1.72701
Kinh độ của điểm nút lên1.55552
Acgumen của cận điểm352.82620
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi