11900 Spinoy

tiểu hành tinh

11900 Spinoy (1991 LV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1991 bởi E. W. ElstĐài thiên văn Nam Âu.

Spinoy
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháĐài thiên văn Nam Âu
Ngày phát hiện6 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
11900
1991 LV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9547213
Viễn điểm quỹ đạo2.8654337
Độ lệch tâm0.1889384
1366.6110722
138.22781
Độ nghiêng quỹ đạo3.40599
101.61980
222.55968
Đặc trưng vật lý
14.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi