1192 Prisma

tiểu hành tinh

1192 Prisma (1931 FE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1931 bởi Friedrich Karl Arnold SchwassmannBergedorf.

Prisma
Khám phá
Khám phá bởiA. Schwassmann
Nơi khám pháBergedorf
Ngày phát hiện17 tháng 3 năm 1931
Tên định danh
Tên định danh
1192
1931 FE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7586106
Viễn điểm quỹ đạo2.9763896
Độ lệch tâm0.2571867
1330.5569046
97.47823
Độ nghiêng quỹ đạo23.85348
1.51854
130.91831
Đặc trưng vật lý
12.92

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa