1193 Africa

tiểu hành tinh

1193 Africa (1931 HB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1931 bởi Cyril V. JacksonĐài thiên văn UnionJohannesburg.

Africa
Khám phá
Khám phá bởiJackson, C.
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện24 tháng 4 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định1193
Đặt tên theo
Africa
1931 HB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3292413
Viễn điểm quỹ đạo2.9659729
Độ lệch tâm0.1202466
Chu kỳ quỹ đạo1573.5434200
Độ bất thường trung bình310.15426
Độ nghiêng quỹ đạo14.11834
Kinh độ của điểm nút lên49.70762
Acgumen của cận điểm184.45775
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi