11950 Morellet

tiểu hành tinh

11950 Morellet (1993 SG5) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1993 bởi E. W. ElstCaussols.

Morellet
Khám phá
Khám phá bởiE. W. Elst
Nơi khám pháCaussols
Ngày phát hiện19 tháng 9 năm 1993
Tên định danh
11950
Đặt tên theo
André Morellet
1993 SG5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.7247569
Viễn điểm quỹ đạo3.6781903
Độ lệch tâm0.1489054
2092.2969125
80.41264
Độ nghiêng quỹ đạo1.93898
135.02349
349.59951
Đặc trưng vật lý
13.4

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa