1196 Sheba

tiểu hành tinh

1196 Sheba (1931 KE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 5 năm 1931 bởi C. JacksonJohannesburg (UO).

Sheba
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày khám phá21 tháng 5 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định1196
Đặt tên theo
Queen of Sheba
1931 KE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1719519
Viễn điểm quỹ đạo3.1310477
Độ lệch tâm0.1808591
Chu kỳ quỹ đạo1577.0149717
Độ bất thường trung bình188.62513
Độ nghiêng quỹ đạo17.67789
Kinh độ của điểm nút lên101.02210
Acgumen của cận điểm261.94323
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.1634
Cấp sao tuyệt đối (H)10.26

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi