1197 Rhodesia

tiểu hành tinh

1197 Rhodesia (1931 LD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1931 bởi Cyril V. JacksonJohannesburg (UO). Nó được đặt tên theo Rhodesia (nay là Zimbabwe).

Rhodesia
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày khám phá9 tháng 6 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định1197
Đặt tên theo
Rhodesia
1931 LD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1985831
Viễn điểm quỹ đạo3.5620485
Độ lệch tâm0.2366868
Chu kỳ quỹ đạo1785.4948186
Độ bất thường trung bình319.78063
Độ nghiêng quỹ đạo12.95687
Kinh độ của điểm nút lên256.08740
Acgumen của cận điểm276.33497
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0783
Cấp sao tuyệt đối (H)10.00

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi