1197 Rhodesia

tiểu hành tinh

1197 Rhodesia (1931 LD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1931 bởi Cyril V. JacksonJohannesburg (UO). Nó được đặt tên theo Rhodesia (nay là Zimbabwe).

Rhodesia
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện9 tháng 6 năm 1931
Tên định danh
Tên định danh
1197
Đặt tên theo
Rhodesia
1931 LD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1985831
Viễn điểm quỹ đạo3.5620485
Độ lệch tâm0.2366868
1785.4948186
319.78063
Độ nghiêng quỹ đạo12.95687
256.08740
276.33497
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0783
10.00

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa