1208 Troilus

tiểu hành tinh

1208 Troilus (1931 YA) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1931 bởi K. ReinmuthHeidelberg.

Troilus
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện31 tháng 12 năm 1931
Tên định danh
Tên định danh
1208
Đặt tên theo
Troilus
1931 YA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo4.7626482 AU
Viễn điểm quỹ đạo5.7188316 AU
Độ lệch tâm0.0912260
4382.1508181 d
254.30736°
Độ nghiêng quỹ đạo33.56102°
48.55628°
294.99168°
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0419
8.99

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi