1219 Britta

tiểu hành tinh

1219 Britta (1932 CJ) is tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1932 bởi Max WolfHeidelberg.

Britta
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện6 tháng 2 năm 1932
Tên chỉ định
Tên chỉ định1219
1932 CJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo1.9388206
Viễn điểm quỹ đạo2.4877624
Độ lệch tâm0.1240103
Chu kỳ quỹ đạo1202.6973294
Độ bất thường trung bình313.22451
Độ nghiêng quỹ đạo4.41477
Kinh độ của điểm nút lên42.58611
Acgumen của cận điểm23.49129
Đặc trưng vật lý
Kích thước11.43 km
Chu kỳ tự quay5.575
Suất phản chiếu hình học0.2267
Cấp sao tuyệt đối (H)11.94

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi