1231 Auricula

tiểu hành tinh

1231 Auricula (1931 TE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1931 bởi Karl Wilhelm ReinmuthHeidelberg.

Auricula
Khám phá
Khám phá bởiReinmuth, K.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện10 tháng 10 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định1231
Đặt tên theo
Primula auricula
1931 TE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4449555
Viễn điểm quỹ đạo2.8927599
Độ lệch tâm0.0838944
Chu kỳ quỹ đạo1592.5260981
Độ bất thường trung bình345.61020
Độ nghiêng quỹ đạo11.48564
Kinh độ của điểm nút lên342.12312
Acgumen của cận điểm246.95583
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0798
Cấp sao tuyệt đối (H)11.60

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi