12384 Luigimartella

12384 Luigimartella (1994 TC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1994 bởi V. S. CasulliColleverde di Guidonia.

Luigimartella
Khám phá
Khám phá bởiV. S. Casulli
Nơi khám pháColleverde di Guidonia
Ngày khám phá10 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định12384
1994 TC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6965911
Viễn điểm quỹ đạo3.2748565
Độ lệch tâm0.0968384
Chu kỳ quỹ đạo1884.3990290
Độ bất thường trung bình267.03639
Độ nghiêng quỹ đạo9.87770
Kinh độ của điểm nút lên322.70138
Acgumen của cận điểm350.99088
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi