1244 Deira

tiểu hành tinh

1244 Deira (1932 KE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 5 năm 1932 bởi Cyril V. JacksonJohannesburg (UO).

Deira
Khám phá
Khám phá bởiCyril V. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày khám phá25 tháng 5 năm 1932
Tên chỉ định
Tên chỉ định1244
1932 KE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1120166
Viễn điểm quỹ đạo2.5750640
Độ lệch tâm0.0987923
Chu kỳ quỹ đạo1310.4096100
Độ bất thường trung bình120.51195
Độ nghiêng quỹ đạo8.69391
Kinh độ của điểm nút lên277.17298
Acgumen của cận điểm261.82480
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu0.0557
Cấp sao tuyệt đối (H)11.30

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi