1248 Jugurtha

tiểu hành tinh

1248 Jugurtha (1932 RO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1932 bởi C. JacksonJohannesburg (UO).

Jugurtha
Khám phá
Khám phá bởiC. Jackson
Nơi khám pháJohannesburg (UO)
Ngày phát hiện1 tháng 9 năm 1932
Tên chỉ định
Tên chỉ định
1248
Đặt tên theo
Jugurtha
1932 RO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6854052
Viễn điểm quỹ đạo2.7610886
Độ lệch tâm0.0138958
1641.4549072
240.20258
Độ nghiêng quỹ đạo9.14595
79.52708
340.56608
Đặc trưng vật lý
9.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi