12568 Kuffner (1998 VB5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1998 bởi K. KorlevicVisnjan. Nó được đặt theo tên của Moriz von Kuffner, the founder thuộc Kuffner observatory, in 2006.

Kuffner
Khám phá
Khám phá bởiK. Korlevic
Nơi khám pháVisnjan
Ngày khám phá11 tháng 11 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định12568
1998 VB5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.8789217
Viễn điểm quỹ đạo3.2393835
Độ lệch tâm0.0589153
Chu kỳ quỹ đạo1954.3401008
Độ bất thường trung bình73.15239
Độ nghiêng quỹ đạo1.30169
Kinh độ của điểm nút lên37.40247
Acgumen của cận điểm221.26740
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Liên kết ngoàiSửa đổi