12607 Alcaeus

tiểu hành tinh

12607 Alcaeus là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1578.7876893 ngày (4.32 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

Tênd after Alcaeus (ca. 620 BC-ca. 580 BC), who was a Greek poet from the island of Lesbos. His songs are as famous as those of Sappho. Many of his songs were translated into Latin và influenced Theocrites và Horace.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008.